Pages

fredag den 17. april 2015

#jegharoplevet en fejlslutning

På Twitter er der i disse dage en debat med hashtagget #jegharoplevet Kort fortalt er det historier, hvor personer har oplevet at få overskredet deres grænser eller har oplevet overgreb fra andre – typisk personer fra det andet køn.

Hashtagget blev startet af Dansk Kvindesamfund, hvilket gør at historierne har en kønsvinkel – eller måske nærmere en kønskamp, hvor mænd begår overgreb på kvinder. Der er nogle få oplevelser med kvinder vs. kvinder, mænd vs. mænd og seksuelle orienteringer vs. andre seksuelle orienteringer, men det er fåtallet. 

Så det er nærliggende at konkludere at mænd er nogle svin. Men er det den rigtige konklusion?

Der er nok i højere grad tale om et argument, hvor man på baggrund af undtagelserne (overgreb) tilskriver et objektivt karakteristika (mænd) bestemte egenskaber (svin) og konkluderer at disse egenskaber er knyttet til det objektive karakteristika.

På engelsk kaldes denne fejlslutning for cherry-picking, fordi man selv udvælger bestemte eksempler, men ignorerer alle de andre, der modsiger disse eksempler.

Der er utallige eksempler på denne fejlslutning. Det kunne være at arbejdsløse er dovne, de der stemmer Dansk Folkeparti er racister, politikere er utroværdige og folk med rødt hår er mere hidsige end andre.

Grunden til at jeg skriver dette, er for at gøre opmærksom på at denne fejlslutning forhindrer os i tale om andre løsninger end at straffe eller undgå de personer, der er så uheldige at have de objektive karakteristika.

Det medfører så at vi aldrig kan modbevise fejlslutningen, hvis ikke vi oplever folk med rødt hår, der har samme temperament som andre, en troværdig politiker eller en arbejdsløs, der knokler.

I tilfældet med #jegharoplevet er der flere, der påpeger at ikke alle mænd er ens. Hvis det var tilfældet, ville kvinder jo opleve overgreb fra alle mænd, hvilket heldigvis ikke er tilfældet.

Så fejlslutningen medfører en falsk konflikt mellem kønnene, hvilket ikke løser problemet med at nogle mennesker begår verbale og fysiske overgreb på andre.  Den falske konflikt består i en skelnen mellem mænd og kvinder. Vi oplever disse falske konflikter hver dag, der bunder i samme fejlslutning og de forhindrer at vi kan få et realistisk syn på problemet og dermed også finde en realistisk løsning.


Fordi hvis vi virkelig tror på at alle med et bestemt objektivt karakteristika også har bestemte egenskaber, så giver det os en ret til at behandle alle med disse karakteristika som om de har de bestemte egenskaber. 
  
Hvis vi derimod anser mennesker for at være forskellige, og at vi ikke kan generalisere ud fra bestemte objektive karakteristika, så bliver verden mere kompleks. Til gengæld bliver det muligt at finde frem til den virkelige årsag til at nogle personer begår verbale og fysiske overgreb, og derved også finde en løsning på problemet. Og det synes jeg at vi skylder både mænd og kvinder.