Pages

fredag den 19. april 2013

Når ords betydning ændres i politik


Normalt var offentlighedslovens funktion at sørge for, at offentligheden kunne følge med i magthavernes arbejde, således at magtmisbrug kunne afsløres. Det skyldes historiske fakta om, at magt gør noget grimt ved dem, der har den til låns, og derfor kan man ikke helt regne med, at de er ved deres sansers fulde fem, når de begynder at udøve den. Derfor skal magthaverne kigges over skulderen, så vi andre kan være sikker på, at de opfører sig ordentligt.  

I forslaget om den nye offentlighedslov har ordet offentlighed dog ændret betydning. Nu er det ikke længere positivt og en styrke for demokratiet, men noget negativt, der forhindrer politikerne og embedsværket i at være innovative og ideudvikle.

Derfor beder regeringen os om at være forstående overfor at de vil lette deres egne arbejdsvilkår, således at lovgivningsarbejdet bliver bedre. De taler som en forældre til et barn, hvilket er kendetegnende for hele deres retorik, at ”Far og mor ved bedst.”

Det samme gør sig gældende for SUreformen og kontanthjælpsreformen. Her skal vi være taknemmelige over, at politikerne hjælper studerende og arbejdsløse, så de ikke bare hensygner på henholdsvis en uddannelsesinstitution og en sofa. Det bliver fremsagt som om, at regeringen har en moralsk forpligtelse til at hjælpe disse stakler, der ikke selv kan finde ud af, hvad der er godt for dem.

Der var engang, hvor et studie også handlede om dannelse og fordybelse, hvor nu handler det om, at hælde viden på tomme kar, så de kan bruges på arbejdsmarkedet.

En arbejdsløs er ikke længere en borger, der ikke har noget arbejde. Det er en ledig, der ikke vil have et arbejde, fordi den ledige er doven. Dette gælder også personer på sygedagpenge. De kan jo blive raske, hvis de virkelig vil, og politikerne kan jo ikke bare lade stå til, når der er syge mennesker, der skal gøres raske.

Og pludselig bliver løgn til sandhed. Men vi er nogle, der ikke accepterer præmissen om, at ord kan tale virkeligheden væk.

Offentligheden vil aldrig være en god ting, for dem der vil arbejde i dække af mørket.

At studere handler også om at fordybe sig og dannelse

Arbejdsløshed kan ramme alle, og har meget lidt med individers motivation at gøre. Derimod har det meget med strukturelle faktorer at gøre, og her svigter regeringen fuldstændig. Ligesom den forveksler socialpolitik med beskæftigelsespolitik og demokrati med totalitært styre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar